THE STREAM ALWAYS WINS.

NOT THROUGH
STRENGTH,

BUT BY PERSEVERANCE.

H. Jackson Brown

MET DE STROOM MEE OF TEGEN DE STROOM IN?
TEGEN DE STROOM IN

Meer kwaliteit leveren en efficiënter werken met dezelfde mensen en middelen? Dat vraagt om verandering van processen. Iets wat gepaard kan gaan met weerstand en tegenstroom. Juist die tegenstroom zorgt dat eventuele obstakels bovendrijven, met stroomversnelling als resultaat.

Stream zwemt met u mee tegen de stroom in, helpt bij het in gang zetten van verandering en het realiseren van blijvende verbetering.

Onze missie?
Opsporen van onbenut potentieel en dit omzetten naar prestatie.

Onze uitdaging?
Meerwaarde creëren door bedrijfsprocessen in de juiste flow te brengen.

Onze aanpak?
De juiste (Lean) management tools aanreiken, mensen in beweging brengen, kennis delen en zo het hele proces van verbetering van begin tot einde begeleiden.

“Uw proces in een stroomversnelling”

Diensten

GO WITH THE FLOW?
NO. GO WITH OUR FLOW!

Stream biedt een reeks diensten, ondergebracht in een stappenplan, dat complexe processen en problemen in kaart brengt, verandert en verbetert (zowel op strategisch als operationeel niveau). De business tools die we bieden, zijn onder te verdelen in drie fases die we, afhankelijk van de vraag, in combinatie of los van elkaar aanbieden.

Laat u door Stream meenemen in het proces van continue verbeteren: Go with our flow!

Momentopname

…om de situatie nu of in de toekomst vast te stellen

Een momentopname (ook wel bekend als ‘quick scan’ of ‘current state’) geeft inzicht in de huidige prestatie van een proces en levert concrete onderwerpen om de dienstverlening proactief te verbeteren.

Daarnaast is een momentopname ook een methode om het effect van verbeteringen in de toekomst te meten. Wij meten de tevredenheid van uw klant, analyseren aanwezige data en visualiseren het proces en de mogelijke verbeteringen.

Procesverbetering

…om bedrijfsprocessen klaar te stomen voor sterkere groei

Lean procesmanagement is veel meer dan een methode die ingezet kan worden voor kostenbesparing. Stream beschouwt Lean als een gereedschapskist met hulpmiddelen om de meest dringende belemmeringen voor groei zichtbaar te maken en te elimineren.

Door intensief samen te werken met uw team, helpen we de inventiviteit binnen het bedrijf te prikkelen. Op die manier brengen we bedrijfsprocessen in een stroomversnelling en positioneren uw producten en diensten voor nog sterkere groei.

Management­informatie

…om processen pro-actief te blijven besturen

Om processen blijvend in goede banen te leiden en continue te verbeteren, is betrouwbare (juist, tijdig en volledige) managementinformatie onmisbaar. Stream beschikt over dashboards en modellen die zich in de praktijk als ‘best practices’ hebben bewezen.

Hiermee helpen wij u om specifieke prestatie indicatoren te selecteren die inzicht bieden in het proces en het behalen van de gestelde doelen. Uiteindelijk begeleiden we teams bij het interpreteren van en het sturen met deze managementinformatie.

Werkwijze

HOE MAINSTREAM IS STREAM?
NIET ZO MAINSTREAM

Om meer kwaliteit en blijvende verbeteringen te realiseren, kiest Stream voor een niet zo ‘mainstream’ aanpak.

Uw bedrijf laten groeien, is onze missie. De werkwijze die we hanteren, kenmerkt zich door passie, snelheid en een niet alledaagse openheid waarmee wij onze kennis overdragen. Stream gaat op zoek naar het ‘waarom’, weet om te gaan met weerstand en houdt dingen graag duidelijk en simpel.

Zo zetten we uw ambities samen om in resultaten.

Expertise

WAARMEE KAN STREAM U HELPEN?
BLIJVEND RESULTAAT!

Op zoek naar een meer adequate inzet van mensen en middelen binnen uw organisatie? Hulp nodig bij het opsporen van onbenut potentieel? Uw bedrijfsprocessen weer in de juiste flow brengen? Dat kan!

Het verbeteren en sturen van:

  • Facilitaire processen
  • Vastgoedmanagement processen
  • Onderhoudsprocessen
  • Assetmanagement

Het implementeren van:

  • NEN 2748 en NEN EN 15221 Facility Management
  • NEN ISO 55000 Assetmanagement
  • ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
  • AS9100D Aerospace (Aviation, Space, and Defense)

Opdrachtgevers

KLAAR VOOR EEN STROOMVERSNELLING?
WIJ WEL. EN ZIJ OOK!

De afgelopen jaren, hebben we veel ervaring opgedaan in het verbeteren van specifieke processen voor nationale en regionale bedrijven, overheden en zorginstellingen. Stream opdrachtgevers kenmerken zich door de ambitie om te excelleren door het leveren van kwalitatieve producten/diensten.

Contact

Behoefte om uw proces in een stroomversnelling te brengen?
Neem dan contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar uw uitdaging.

CONTACTGEGEVENS

STREAM B.V.
Sint Maartenslaan 85d
6221 AC Maastricht
Limburg – Nederland

T +31 6 14 83 65 65
info@stream.nl

KvK 52 39 55 88

BTW NL.8504.25.025.B01

© 2008-2020 Stream B.V.